Universitatea Hyperion din București

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

ÎNSCRIERI:

Începând cu 1 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, în intervalul orar 09:00 – 17:00, iar începând din luna Iulie și Sâmbătă-Duminică între orele 10:00 – 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti, sau completând FORMULARUL ONLINE DE ÎNSCRIERE.

Înscrierea online este validă numai cu atașarea dovezii achitării taxei de inscriere în valoare de 150 lei (fotocopie sau scan chitanță, OP), în contul Universității Hyperion, IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001, BCR sector 3.

Telefoane: 021-327.44.64, 021-327.44.65, 021-321.46.67. Fax: 021-321.62.96
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Pentru informații suplimentare accesați: ADMITERE – Universitatea Hyperion din București

Acte necesare pentru admitere
DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA UNIVERSITATEA HYPERION TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:
  • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2021 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
  • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
  • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
  • CI/BI, în original + copie xerox;
  • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
  • 3 fotografii color tip buletin;
  • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (150 lei), eliberata de casierie, parter, corp B;
  • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Programe de studiu (specializări) – licență

AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

ZI, 4 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2022-2023):

4000 Lei / an
INFORMATICĂ

ZI, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2022-2023):

5500 Lei / an
FIZICĂ

ZI, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2022-2023):

2440 Lei / an

Programe de studiu (specializări) – master

MANAGEMENTUL PROIECTELOR TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

2000 Lei / semestru
FIZICA MATERIALELOR ŞI APLICAŢII

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

1450 Lei / semestru