Universitatea Hyperion din București

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Practică de specialitate

 

Practica de specialitate a studenţilor înscriși la Facultatea de Științe Exacte și Inginerești este prevăzută în curricula universitară în anul II și III de studii cu câte 60/90 de ore, distribuite câte 6 ore/zi. După încheierea stagiului, studentul va prezenta un caiet de practică completat cu detalii privind activitățile derulate zilnic, o lucrare practică anexată caietului de practică și o fișa de observare-evaluare semnată de către tutorele care a asigurat urmărirea studentului pe perioada practicii.

Formularul parteneriatului de practică este disponibil la acest link.

Modelul caietului de practică este disponibil la acest link.