Universitatea Hyperion din București

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Asociaţia absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Exacte și Inginerești

Un număr de peste 20.000 de licenţiaţi ai Universităţii Hyperion lucrează în cele mai diverse domenii de activitate, precum şi în învăţământul preuniversitar şi universitar, în institute de cercetare, administraţie, instituţii financiare şi social-culturale etc., fiind foarte apreciaţi ca provenind de la Hyperion, universitate cunoscută şi apreciată pentru competenţă şi rigurozitate.

Formular de înregistrare în ALUMNI

Nivelul studiilor

Încadrare în muncă

4 + 7 =