Universitatea Hyperion din București

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Conducerea Facultății de Științe Exacte și Inginerești

Decan: Lect. univ. dr. Mădălina Mihăilescu

Prodecani: Lect. univ. dr. Anca Plavițu

Lect. univ. dr. Eugen Cornel

Directori de Departament:

Departamentul de Științe Inginerești: Lect. univ. dr. ing. Adrian Costescu

Departamentul de Științe Exacte: Conf. univ. dr. Neculai Chifan

Cadre didactice

 

Prof. univ. dr. Sever Spânulescu Conf. univ. dr. ing. Eugenie Posdărăscu Lector univ. dr. ing. Eugen Cornel
Prof. univ. dr. Anca Gheorghiu Conf. univ. dr. ing. Oana Călin Lector univ. dr. ing. Liviu Șerbănescu
Prof. univ. dr. ing. Ioana Armaș Conf. univ. dr. Neculai Chifan Lector univ. dr. Mihaela Popa
Prof. univ. dr. Ioan Tomescu Conf. univ. dr. Florin Miclea Lector univ. dr. Daniela Lițan
Prof. univ. dr. Constantin Plăvițu Conf. univ. dr. Adrian Beteringhe Lector univ. dr. ing. Dan Ștefan Gogoncea
Prof. univ. dr. Nicolae Popoviciu Conf. univ. dr. Dan Marius Voicilaș Lector univ. dr. Iulian Aramă
Prof. univ. dr. Cornel Miclea Conf. univ. dr. Florentina Dragomir Lector univ. dr. Loredana Pădure
Prof. univ. dr. Emil Pavelescu Lector univ. dr. Mădălina Mihăilescu Lector univ. dr. Bogdan Laurențiu Gamaleț
C.P.I Ion Dumitru Lector univ. dr. ing. Adrian Costescu Lector univ. dr. Cezar Șoancă
Conf. univ. dr. Nicolae Băltățeanu Lector univ. dr. Anca Plăvițu Lector univ. dr. Gheorghe Panfiloiu